Srilanka Government

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලිස් සහ නියාමන සේවා ගණයේ දුම්රිය ආරක්ෂක සේවයේ දුම්රිය ආරක්ෂක පිරිමි සහ දුම්රිය ආරක්ෂක කාන්තා තනතුරු සදහා වන බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලිස් සහ  නියාමන සේවා  ගණයේ දුම්රිය ආරක්ෂක සේවයේ දුම්රිය ආරක්ෂක පිරිමි සහ දුම්රිය ආරක්ෂක කාන්තා තනතුරු සදහා වන බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය.

දුම්රිය  දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලිස් සහ  නියාමන සේවා  ගණයේ දුම්රිය ආරක්ෂක සේවයේ දුම්රිය ආරක්ෂක පිරිමි සහ දුම්රිය ආරක්ෂක කාන්තා තනතුරු සදහා බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය 2019/09/10 වන දින රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කර ඇත.

භාගත කිරීම සදහා  (download here).

 

Last Updated on Tuesday, 09 June 2020 07:24
 
From
To
Item
Train
Weight (Kg)